Indústria medicosanitària

Antiestàtica

PROTEGIDES DE L’ESTÀTICA

PROBLEMA

Els danys en aparells mèdics de petites dimensions a causa de les càrregues estàtiques.

SOLUCIÓ

Evitar l’electricitat estàtica recobrint les rodes dels aparells perquè no entrin en contacte directe amb el terra.

Material: Poliuretà especial amb propietats conductores

RESULTATS

Estalvi en les despeses per reparació dels aparells afectats.