Procés de fabricació i materials

Integrem el procés de fabricació de la peça, la qual cosa permet un grau total de personalització. Des de la concepció, investigació i formulació al nostre propi laboratori, fins als controls i proves de qualitat, passant pel desenvolupament de nous polímers, les proves d'idoneïtat mitjançant el prototipat 3D o el polit i acabat de les peces.

Als nostres inicis fabricàvem tota mena de peces moldejades i extrusionades en diferents elastòmers, sent el cautxú el principal material amb el qual es treballava.

Pocs anys més tard, es va integrar la fabricació en poliuretà, augmentant la producció i obrint la porta a noves oportunitats.

Actualment, no només es treballa amb tota classe d’elastòmers, sinó que creem formulacions pròpies si és necessari, per a cobrir les necessitats concretes dels nostres clients.

Algunes de les principals formulacions amb les quals treballem són:

 • POLIURETÀ (PUR)

 • NEOPRÈ (CR)

 • EPDM

 • FLUORELASTÒMERS (FKM)

 • CAUTXÚ NATURAL (NR)

 • SILICONA (VMQ)

 • NITRIL (NBR)

 • POLIURETÀ (PUR)
  • Propietats mecàniques
  • Resisteix el pas del temps
  • Resisteix la calor
  • Resisteix la humitat
  • Resisteix la intempèrie
  • Propietats dinàmiques
  • Resisteix productes químics
 • NEOPRÈ (CR)
  • Elevada estabilitat a la intempèrie i a l’ozó.
  • Propietats ignífugues excel·lents.
  • Excel·lent resistència a l’envelliment.
  • Bones propietats mecàniques.
 • EPDM
  • Excel·lent resistència a la intempèrie i a l’ozó.
  • Excel·lent resistència a la temperatura i a l’oxidació.
  • Bona flexibilitat a baixa temperatura.
  • Bones propietats d’aïllant elèctric.
 • FLUORELASTÒMERS (FKM)
  • Excel·lent resistència a la intempèrie i a l’ozó.
  • Excel·lent resistència a la temperatura.
  • Resistència a químics i olis.
  • Bones propietats a altes temperatures.
  • Bones propietats dinàmiques.
 • CAUTXÚ NATURAL (NR)
  • Elevada resiliència i resistència a la tracció.
  • Bona resistència a l’abrasió.
  • Excel·lent resistència a la fatiga.
  • Bones propietats dinàmiques.
 • SILICONA (VMQ)
  • Excel·lent flexibilitat a baixes temperatures.
  • Propietats mecàniques i elèctriques gairebé sense variació per temperatura.
  • Estable a oxigen i ozó.
  • Bones propietats d’aïllant elèctric.
 • NITRIL (NBR)
  • Elevada resistència als combustibles, olis i greixos.
  • Resistència a l’envelliment i a la fatiga.
  • Bona resistència a l’abrasió i al desgast.