Indústria ferroviària

Resistència ignífuga
Resistència als cops

PARAFANGS A MIDA

PROBLEMA

Ruptura dels parafangs i dels components interns que haurien d’estar protegits per aquests.

SOLUCIÓ

Fabricació d’uns parafangs fets amb un elastòmer específic, que compleix amb els requeriments ignífugs de la normativa francesa.

Material: Poliuretà especial amb propietats ignífugues segons la norma ISO-4589:2:2006

RESULTATS

Estalvi en les despeses de substitució dels parafangs i dels components interns. A més del compliment de la normativa de seguretat vigent.