Indústria aeronàutica

Protecció de components

MOTOR SENSE DANYS

PROBLEMA

El treball dels operaris provocava cops i rascades al motor dels avions.

SOLUCIÓ

Col·locar protectors tipus màscares a les zones del motor susceptibles de rebre danys.

Material: Poliuretà

RESULTATS

S’aconsegueix facilitar i agilitzar el treball dels operaris i estalviar en el manteniment del motor.