Automoció

Adherència

ROTACIÓ AMB ADHESIÓ

PROBLEMA

La falta d’adhesió del recobriment de les rodes i els rodaments afectava la producció a causa de les parades i generava un augment dels costos.

SOLUCIÓ

Utilitzar uns recobriments que garanteixin l’adhesió mitjançant el tractament de superfícies i l’adhesiu adequat.

Material: Poliuretà

RESULTATS

Reducció dràstica de les despeses associades a l’elevada rotació de rodes i rodaments i a les parades de la cadena de producció.