Automoció

Elements reutilitzables
Anticorrosius

UN MOTOR AMB ESTANQUITAT

PROBLEMA

Errors en el procés d’estanquitat de l’interior del motor elèctric.

SOLUCIÓ

Creació d’una membrana de silicona amb resistència a la resina a alta temperatura, que actua de motlle pel mandrí del motor elèctric.

Material: Cautxú (Silicona)

RESULTATS

Resolució d’errors i reducció de despeses causades per l’ús de motlles reutilitzables.