Arts gràfiques

Insonorització

MENYS SOROLL I MÉS ESTALVI

PROBLEMA

La fricció de les cadenes amb guies metàl·liques provocava un soroll molt fort.

SOLUCIÓ

Insonoritzar les guies metàl·liques al recobrir la part que friccionava amb la cadena, adaptant l’elastòmer a la duresa convenient.

Material: Poliuretà

RESULTATS

Amortiment significatiu del soroll i augment de l’estalvi en despeses de substitució de les guies.