Sistema LumArt

Parcs, carrils bici, jardins… il·lumineu-vos!

Gràcies a la base de llums LED, LumArt il·lumina de manera uniforme tota la superfície de la pilona, sense degradació. És l’ I-BOLLARD ideal per a llocs amb poca visibilitat. Millora la mobilitat durant la nit i il·lumina els carrers als vianants, que les percep com a més segures i modernes. Ajuda a la correcta senyalització de parcs, carrils bici, jardins i permet que vehicles i vianants el vegin des de molt lluny.

I sí, també està fet amb el material X-LAST®, així que compta amb tots els seus avantatges.

Disponible amb tots els dissenys, excepte els de diàmetre 80 mm.