Pilones Estàndard

Comptem amb un gran ventall de dissenys de I-BOLLARD que agrupem en quatre grans famílies: Stetic, Funcionals, Delimitadors / Senyalitzadors i Clàssics.