Balisa Sign D600

  • Alt 1500 – Diàmetre 150 – Diàmetre senyal 600**
Mides en mm
**4 cintes reflectants
SOL·LICITAR PRESSUPOST