Balisa Sign D400

  • Alt 1050 – Diàmetre 150 – Diàmetre senyal 400*
  • Alt 1300 – Diàmetre 150 – Diàmetre senyal 400**
  • Alt 1410 – Diàmetre 150 – Diàmetre senyal 400**
Mides en mm
*3 cintes reflectants
**4 cintes reflectants
SOL·LICITAR PRESSUPOST